جفای دوست

       چقدر خوب است
       صبح بیدار شوی
       به تنهایی
       و مجبور نباشی به کسی بگویی
       دوستش داری
       وقتی که دیگر دوستش نداری...

                                             ریچارد براتیگان‬

       پانوشت:
      
       کسی که دوستش می داری هم حقی بر تو دارد ،
       از جمله این که دوستت نداشته باشد.

                                              رومن رولان

/ 0 نظر / 16 بازدید