ما سزاوار تقلای خودیم

      ما سزاوار تقلای خودیم
      رستگاری صدفی نیست
       که آن را موجی
      بکشد تا ساحل
      و در او مرواریدی باشد
                                       غلطان
                                                     نایاب
      هیچ صیاد زبر دستی نیز
      باز بی تور و تقلا حتی
      ماهی کوچکی از دریایی صید نکرد
      ما سزاوار تقلای خودیم
      هر چه ویرانی از تیشه ماست...

                                          مجتبی کاشانی

      پانوشت:

      نوازنده باید بنوازد،
      نقاش باید نقاشی کند
      و شاعر باید بسراید تا با خود در آرامش کامل باشند.
      انسان چیزی را که می‌تواند باشد، باید باشد.
     
                                          آبراهام ماسلو

/ 0 نظر / 21 بازدید