بی حس

      زندگی در اعماق امن است
      اما زیبا نیست!
      ماهیانی که در اعماق زندگی می‌کنند
      صید نمی‌شوند
      اما طلوع آفتاب را هم نمی‌بینند
      کشتی‌ها را نمی‌بینند
      حالا اسبی زیبا
      پا به دریا می گذارد
      او را نیز نخواهند دید
      بله، زندگی در اعماق غم‌انگیز است!
     
                             رسول یونان

      پانوشت:

      دیگر قهر نبود.
      حتی ساکت هم نبود.
      فقط بی‌حس بود.
      حس رفته به مهمان رنجیده می‌ماند
      که وقتی رفت با خواهش و تمنا هم برنمی‌گردد...

                              فریبا وفی

/ 0 نظر / 2 بازدید