با جور و جفای تو نسازیم، چه سازیم؟

         یا رب مرا یاری بده ، تا سخت آزارش کنم
                                         هجرش دهم ، زجرش دهم ، خوارش کنم ، زارش کنم...
         در پیش چشمش ساغری ، گیرم ز دست دلبری
                                                       از رشک آزارش دهم ، وز غصه بیمارش کنم...
        چون بینم آن شیدای من ، فارغ شد از احوال من
                                                       منزل کنم در کوی او ، باشد که دیدارش کنم
 
                                                      سیمین بهبهانی

     پانوشت:

     البته که دوستت دارم احمق جان.
     ولی آزارت می‌دهم.
     دلیل‌اش هم صاف و ساده این است که دوستت دارم.
     این را می‌فهمی؟ آدم کسانی را که به آنها بی‌تفاوت است آزار نمی‌دهد...!


                                                        ارنستو ساباتو

/ 0 نظر / 19 بازدید