با صدهزار مردم تنهایی ، بی صد هزار مردم تنهایی

    هزار نفر در حسرتِ تو
    تو در حسرتِ یکی
    همه تنهاییم!

                         علیرضا روشن

    پانوشت:

    یادم بماند که من تنها نیستم؛
    ما یک جمعیتیم
    که تنهاییم!

                         کتایون آموزگار‬

/ 0 نظر / 16 بازدید