آن وقت دیگر تو نیستی!

    دست کم نگیر خودت را بانــــــو ؛
    همین که می آیـــی،
    جهانی به هــم می ریـــزد ...
    همیــن کــه می روی ،
    جـهانـی از هــم می پاشــد ...

    پانوشت:

   زن در این دنیا بسیار یافت می‌شود اما عشق...
    عشق کم یافت می‌شود.
    اصلا یافت نمی‌شود.
    عشق خیلی خنده‌دار است، خیلی هم گریه دارد!
    عشق، یا هست یا نیست؛
    اگر نیست که نیست.
    اما اگر هست، اگر باشد، اگر یافت شود در تو،
    آن وقت دیگر تو نیستی!

                          کلیدر/ محمود دولت‌آبادی

/ 0 نظر / 19 بازدید