میروی و نمیرود فکر تو از خیال من

              بر دوستان رفته چه افسوس می خوری؟
                                                                ما خود مگر قرار اقامت نهاده ایم!؟

    پانوشت:

     ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﺭﺍ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ.
      ﺁﺩﻣﻬﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ.
     ﯾﮑﺠﺎ ﺩﺭ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽ ﺭﻭﻧﺪ ...!


                                               "گریز دلپذیر / انا گاوالدا "

    پ ن: دارم سعی میکنم تا سحر بیدار بمونم.سخته ولی شدنیه... :)

/ 0 نظر / 20 بازدید