کنار تو

         تو کجایی؟
         در گستره ی بی مرز این جهان
         تو کجایی؟

         من در دورترین جای جهان ایستاده ام
         کنار تو
         تو کجایی؟

         در گستره ی ناپاک این جهان
         تو کجایی؟

         من در پاک ترین مقام جهان ایستاده ام
         بر سبزه شور این رود بزرگ که می سراید
         برای تو.

 

شاملو

/ 0 نظر / 3 بازدید