شب از هجوم خیالت نمی‌برد خوابم

    تمامِ ترس من این است
    یک شب بخوابم
    و صبح
    رخسارِ تو را به یاد نیاورم.

                                      سید علی صالحی
    پانوشت:

    من معتقدم که وقایعی هستند که فقط چون ما از آن‌ها می‌ترسیم اتفاق می‌افتند.
    اگر ترس ما آن‌ها را احضار نمی‌کرد، تو هم قبول داری دیگر که برای همیشه نهفته می‌ماندند.
    یقینا تخیل ماست که اتم‌های احتمال را فعال و آن‌ها را گویی از عالم رویا بیدار می‌کند...!
   
                                       کارلوس فوئنتس

/ 0 نظر / 17 بازدید