نشد از یاد برم خاطره‌ی دوری را...

     وحشت از عشق که نه !
     ترس ما فاصله هاست
     وحشت از غصه که نه !
     ترس ما خاتمه هاست
     ترس بیهوده نداریم !
     صحبت از خاطره هاست
     صحبت از کشتن ناخواسته ی عاطفه هاست
     کوله باریست پر از هیچ که بر شانه ی ماست
     گله از دست کسی نیست !
     که مقصر دل دیوانه ماست . . .  

                             زنده یاد قیصر امین پور

     پانوشت:

     ما هرگز از آنچه نمی‌دانستیم و از کسانی که نمی‌شناختیم ترسی نداشتیم.
     ترس، سوغاتِ آشنایی‌هاست.

               نادر ابراهیمی/بار دیگر، شهری که دوست می داشتم

/ 2 نظر / 16 بازدید
سونیا

ترس سوغات آشنایی هاست...اهوم.

شاعرشنیدنی ست

سلام دوستم قیصر همیشه خواندنی بوده وشنیدنی و ایضاً نادر ابراهیمی مرسی ازسلیقه خوبت به روزم