گذشته

      پشت‌سر همه آدمهایی که حالا به سنی رسیده اند
      که وارد یک رابطه بسته دونفره شوند، گذشته‌ای ست.
      اما بعضی ها وقتی وارد این رابطه میشوند
      همش از این گذشته فرار میکنند و نمی خواهند از آن چیزی بدانند.
      بی گذشته، یکدیگر را می خواهند.
      شاید چون اگر بفهمند کسی قبلا بوده
      که تو در کنارش بودی و روزهایی از زندگی ات را شریکش شدی
      اذیت شوند،نگران شوند.
      نمی خواهند یاد بگیرند که الان ات بی تاثیر از آدمهای گذشته‌ات نیست.
      آنها شکستن هایت را ندیده اند ،خوشی‌ها و ناخوشی‌هایت را هم
      از دوست داشتنها و دوست داشته شدن هایت چیزی نمیدانند
      سختی ها و صبوریهایی را که گاهاً از توان‌ات هم بیشتر بوده را ندیده اند.
      نمیدانند بعضی از نرسیدنها چه بر سر آدم میآورد
      نمیدانند شکسته شدن و بعد با زحمت و به تنهایی سر پا شدن
      به این آسانی هم نیست که من الان دارم مینویسم.
      آدمها همین الان ِ تو را می خواهند همین جوری که الان هستی،
      بدون آنکه بدانند چه گذشته ای تو را اینقدر خواستنی و کامل کرده.
      آدم اگر کسی را می خواهد باید کامل بخواهد ، از پایه بخواهد
      نه نصفی از زندگی اش را.
     
                              نویسنده :سهیل

                                
      پانوشت:

      بعضی از گذشته ها
      زیاد هم نگذشته اند!
      دقیق که باشی ردپایشان را درآینده میبنی

                              

                             
آهنگ گذشته از افشین مقدم
( دانلود )


/ 0 نظر / 4 بازدید