هوای پرواز

       همچون پرنده که با شکوه به پرواز در می آید
       بال می گشاید
       و پرواز کنان می گذرد
       می چرخد
       و آرام بر هوا می لغزد
       آدمی را نیز هوای پرواز در سر است
       تا دور شود
       راهش را بیابد
       و در آرامش به جستجو پردازد

       همچون پرنده که بر زمین می نشیند
       بال جمع می کند
       دانه بر می چیند
       به تور صیاد و دام خطر می افتد
       آدمی نیز باز می گردد
       آماده
       تا خود را به زندگی و تقدیر خویش سپارد

 

ماگوت بیکل
ترجمه شاملو
دانلود

/ 0 نظر / 5 بازدید