خبــر خـیــــر  ِتو از نقـــل رفیقـــــــان سخت است
                              حفــــــظ ِحــالات من و طعنـه ی آنان سخت است

                              لحظــــه ی بغــــض نـشد حفــــظ کنم چشــمم را
                              در دل ابــــر نگـــــهـــداری بــــــــــاران سخت است

                              کشتی ِ کوچـــک من هر چه که محــــــــکم باشد
                              جَستن از عرصه ی هول آور طوفـــان سخت است

                              ســاده عاشــــق شده ام ســـــاده تر از آن رســوا
                              شهـره ی شهر شدن با تو چه آسان سخت است

                              ای که از کوچـــــه ی ما می گـذری ، معشــــــوقه!
                              بــــی محلی سر این کوچه دوچندان سخت است

                              زیــــر بــــــاران که به من زل بزنی خواهــــــی دیـد
                              فـــــن تشخیص نم از چهره ی گریان سخت است

                                                          کاظم بهمنی

      پانوشت:

      من از میریام برایش گفتم .
      برایش گفتم که میریام ، بعد از آن که مرا میان ملتزمین دلداده ی خودش پذیرفت ،
      شروع کرد برایم ناز کردن و مرا قابل خود ندانستن .
      ابراهیم آقا می گفت :عیب نداره . عشق تو به او مال خودته .
      بگذار عشقت را نخواد ، ولی هر کاری که بکنه نمی تونه چیزی رو عوض بکنه .
      فقط سر خودش بی کلاه می مونه ، همین .
      بازنده اونه مومو ، چیزی که تو می دی ، تا ابد مال تو می مونه .
      اما چیزی رو که می خوای برای خودت نگه داری برای همیشه از دستش دادی !

                                                اریک امانوئل اشمیت

نویسنده : شیدا دشتوان ; ساعت ۳:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱۱/۱۱