آسمان ! اشک بریز ,گریه به تو می آید

چشمه ی آب روان سخت به تو می بالد

آسمان ! اشک بریز ,اشک نوای دل ماست

قطره ی اشک تمنای دل عاشق ماست!

آسمان ! صبح شده !!!پس تو چرا تنهایی؟

پس چرا می باری؟

پس چرا بیداری؟

عشق من!!!! صبح شده

رنگ بهار آمده باز!

قطره ی اشک!!! بهار آمده باز!

آسمان ....گرچه بهار دیدنی است...

ولی از آن چه صفایی دیدیم؟

چه امیدی.....چه صفایی دیدیم؟

آسمان ! گریه نکن.....گرچه به تو می آید......

 

نویسنده : شیدا دشتوان ; ساعت ۱۱:٥۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٦/٧